Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp zorgt op een duurzame manier voor warm water, het verwarmen en in sommige gevallen ook het koelen van uw huis. Het is een milieuvriendelijke vervanger voor een cv-ketel. Bovendien zit op veel warmtepompen subsidie en is het in veel gevallen een interessante investering. Van Marum Installateurs installeert warmtepompen in heel Groningen, Friesland en Drenthe. Voor vragen kunt u altijd vrijblijvend bellen!

Algemeen kan gesteld worden dat een warmtepomp meestal is voorzien van een binnendeel, dat lijkt op een HR-ketel, soms wat kleiner, soms wat groter. Hoe het buitendeel eruit ziet hangt af van het soort en de warmtebron. Daarnaast maakt elke warmtepomp gebruik van een koudemiddel om de warmte van de bron te winnen en in de woning te brengen.

Maar welke warmtepomp is geschikt voor jouw situatie? Hieronder worden de 5 meest voorkomende soorten beschreven. Daarnaast zijn er vele tussenvormen of varianten van de beschreven typen beschikbaar.

Soorten warmtepompen

Dit zijn de 5 meest voorkomende warmtepompen:

 1. Lucht/lucht warmtepompen
 2. Lucht/water warmtepompen
 3. Bodem/water warmtepompen
 4. Water/water warmtepompen
 5. Hybride waterpompen

Als u meer wilt weten over warmtepompen, bel gerust naar: 050-3120795.

Lucht/lucht warmtepomp

De lucht/lucht warmtepomp is een type dat warmte uit de buitenlucht wint om het huis te verwarmen. Deze ziet er uit als een soort airco-installatie. In het buitendeel wordt warmte uit de buitenlucht gewonnen en overgedragen aan het koudemiddel. Het binnendeel haalt vervolgens warmte uit het koudemiddel en geeft dit direct af aan de binnenlucht. Met deze warme lucht wordt de ruimte vervolgens verwarmd. De ruimtes worden niet verwarmd via radiatoren, maar bijvoorbeeld via plafond- en wandunits.

Dit type kan vaak ook als airco ingezet worden om te koelen. Daarom wordt de lucht/lucht warmtepomp veel toegepast in ‘warme’ landen. In Nederland wordt dit type bijvoorbeeld toegepast in hotels. Daar hoeven ruimtes niet constant verwarmd te worden, alleen als er gebruik van wordt gemaakt. Dit type komt het meest overeen met de bekende koelkast, wat in feite een (kleine) warmtepomp is.

Een lucht/lucht warmtepomp heeft altijd de beschikking over energie uit de buitenlucht, ook in de winter. Dit komt door het principe dat er bij 0°C nog steeds energie aanwezig is in onze omgeving. Al ervaren wij 0°C als koud, op een andere temperatuurschaal is het nog altijd 273 Kelvin. Er zit nog voldoende energie in de lucht om zelfs door middel van een warmtepomp jouw huis te verwarmen. Voordeel is dat dit type eenvoudig te installeren is. Het nadeel van een lucht/lucht warmtepomp is dat het als minder comfortabel kan worden ervaren. Dit komt door de constante luchtstroom die voor een tocht- of trek-ervaring kan zorgen. En bij zeer koud weer kan bijverwarming nodig zijn.

De lucht/lucht warmtepomp komt NIET in aanmerking voor de nationale investeringssubsidie op warmtepompen, de ISDE.

Lucht/water warmtepomp

De lucht/water warmtepomp haalt de energie ook uit de lucht. Uit de omgevingslucht, buitenlucht of ventilatielucht wordt warmte onttrokken en overgedragen aan het koudemiddel. In het binnendeel wordt de warmte van het koudemiddel overgedragen aan het afgiftesysteem in de woning en/of aan het warm tapwatersysteem. Het afgiftesysteem is vaak (bestaande) radiatoren of vloerverwarming.

Net als bij de lucht/lucht warmtepompen kunnen lucht/water warmtepompen ook in de winter energie uit de lucht halen. Dit type kan zowel gebruikmaken van buitenlucht als van ventilatielucht.

Warmtepompen op buitenlucht

Bij gebruik van een buitenluchtwarmtepomp is er vaak sprake van een buitendeel dat energie uit de omgeving onttrekt. Dit buitendeel is vergelijkbaar met een buitendeel van een airco-unit.

Warmtepompen op ventilatielucht

Het gebruik van ventilatielucht als bron is vooral interessant voor woningen waar mechanische ventilatie wordt toegepast. Bij mechanische ventilatie wordt warme binnenlucht naar buiten geblazen. Tegelijkertijd wordt frisse lucht de woning ingetrokken via ventilatieroosters. Dit is goed voor het binnenklimaat, maar wel zonde van de energie. Door de huidige ventilatiebox te vervangen door een ventilatielucht warmtepomp wordt er warmte ontrokken uit de warme binnenlucht. Hiermee wordt een deel van de warmte teruggewonnen. De ventilatieluchtwarmtepomp kan ingezet worden voor ruimteverwarming of voor warm tapwater bereiding. In dat laatste geval wordt ook wel gesproken over een warmtepompboiler.

Bodem/water warmtepomp

De warmtebron bij dit type is een buizensysteem in de bodem en staat daarom ook wel bekend als grondgebonden warmtepomp. Dat kan horizontaal in de ondiepe ondergrond, maar meestal wordt een verticale bron toegepast. Dit type bron wordt een gesloten bron of gesloten lus genoemd. Door dit systeem loopt een vloeistof met antivries (glycol/brine) of kraanwater (gedemineraliseerd), die warmte uit de grond wint. Deze laagwaardige warmte wordt omgezet in hogere temperatuur warmte en hiermee wordt het huis en tapwater verwarmd. Voor nieuwbouwwoningen is dit type een veel toegepaste techniek, maar ook bij bestaande woningen is deze mogelijk als er een tuin aanwezig is. Voordeel van dit type warmtepomp is dat je hiermee bijna gratis de woning kunt verkoelen.

Het aanleggen van een bodembron is een intensieve klus en in het geval van een verticale bodemwarmtewisselaar (VBWW) is er een speciale boorwagen nodig. Hierdoor is de investering voor dit type vaak hoger dan de andere types. Hier staat tegenover dat met bodem/water warmtepompen de beste prestaties te halen zijn.

Water/water warmtepomp

Dit type haalt energie uit grondwater. Er worden 2 putten geslagen en daaruit wordt grondwater omhoog gepompt. Hier wordt warmte uit gewonnen en het afgekoelde grondwater wordt weer terug in de grond gepompt. De energie wordt gebruikt om het huis en tapwater te verwarmen. Een groot deel van de installatie bevindt zich dus onder de grond. Dit type bron wordt een open bron genoemd en is ook wel bekend als warmte en koude opslag (WKO). Om de bodem niet te verstoren, dient de warmte- en koudevraag in balans te zijn. Daarom is bijvoorbeeld koelen in de zomer noodzakelijk om de bron op te laden.

Omdat het boren naar een grondwaterlaag een relatief dure aangelegenheid is, wordt deze techniek alleen uitgevoerd met een grote capaciteit en wordt deze normaliter toegepast voor meerdere woningen of een groter utiliteitsgebouw.

Hybride warmtepompen

Een hybride warmtepomp of hybride ketel is een combinatie van een hr-ketel en warmtepomp. In de meeste gevallen wordt een luchtwarmtepomp toegepast in de hybride variant, omdat deze makkelijk toepasbaar is. In landen met een fijnmazige gasinfrastructuur, zoals Nederland, is de hybride variant een interessante optie om het gasverbruik te verlagen. Het grootste deel van het jaar zorgt de warmtepomp, die de lucht (ventilatie- of buitenlucht) als warmtebron gebruikt, voor het verwarmen van het huis. Alleen voor het maken van tapwater en het verwarmen van het huis tijdens extreem koude dagen wordt de hr-ketel nog gebruikt. In enkele gevallen levert dit type ook een deel van de warm tapwatervraag.

Een groot voordeel van een hybride warmtepomp is dat het systeem bij een bestaande cv-ketel geplaatst kan worden. Bovendien kan dit type in nagenoeg iedere woning worden toegepast. Vloerverwarming of lage temperatuurradiatoren zijn geen randvoorwaarde. Het grootste deel van het stookseizoen is het immers niet zeer koud, zodat ook gewone radiatoren bij een relatief lage watertemperatuur ruimschoots voldoende verwarmingscapaciteit hebben.

De hybride warmtepomp maakt de warmtevoorziening een stuk duurzamer, terwijl je als bewoner de gebruikelijke zekerheid en comfort ervaart, ook bij zeer lage buitentemperaturen. Ook de hybride komt in aanmerking voor subsidie.

Bron: www.warmtepompplein.nl.

Wil je meer weten over warmtepompen of specifiek advies voor jouw situatie? Bel geheel vrijblijvend naar 050-3120795

Schematische uitleg warmtepomp

Neem contact met ons op

Recente Projecten Elektrotechniek

 • Artist Impression voorzijde nieuwbouw

  CV ketel vervangen

  Van Marum werkt niet alleen voor grote bedrijven maar wij helpen ook heel veel particuliere klanten. Een goed voorbeeld daarvan is het vervangen van de CV ketel in uw woonhuis. De levensduur van een verwarmingsketel is afhankelijk van de kwaliteit van de ketel en het onderhoud tijdens het gebruik. Bij een vakkundig uitgevoerd jaarlijks onderhoud […]

  Bekijk dit project
 • CV Ketel Vervangen?

  Van Marum werkt niet alleen voor bedrijven maar wij helpen ook heel veel particuliere klanten. Bijvoorbeeld door het vervangen van…
  Bekijk dit project
 • Nieuwbouw Woningen

  Een nieuwe woning is vrijwel zonder uitzondering een grote stap. Als installateur zorgen wij ervoor dat uw nieuwbouw woning goed…
  Bekijk dit project
 • Nieuwe groepenkast

  Van Marum Installateurs verzorgt zowel kleine als grote projecten. Ook als particulier kunt u natuurlijk bij ons terecht. Wij plaatsen…
  Bekijk dit project
 • Hartman Expeditie

  In januari 2017 zijn wij als installateur gestart met een groot project voor Hartman Expeditie in Nieuw-Amsterdam. Voor Hartman zelf…
  Bekijk dit project
 • Artist Impression voorzijde nieuwbouw

  NVO Zuidbroek

  Omdat alle succesvolle projecten met een goede voorbereiding moeten starten, heeft Rijkens Staal- en Systeembouw uit Leek al in 2015 een aanvraag…
  Bekijk dit project
 • melkstal

  Melkveehouderij

  Van Marum installateurs heeft veel ervaring en kennis in huis op het gebied van installaties voor de melkveehouderij. In deze…
  Bekijk dit project